Działalność Wspólnoty Żywego Różańca

W naszej parafialnej Wspólnocie Żywego Różańca działa 11 Róż Matek, Róża Ojców i 2 Róże Rodzin. Spotkania wspólnotowe odbywają się:

Środowe spotkania mają następujący przebieg:

Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy dotyczące Wspólnoty Różańca i życia parafii. W trakcie spotkania ustalany jest harmonogram przedsięwzięć na dany miesiąc. Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca nie zapominają o zmarłych członkach, w których intencji odmawiany jest Różaniec i w którym często uczestniczy rodzina zmarłego. Zelatorki mają obowiązek zamówienia Mszy św. w intencji zmarłego członka Róży.

Codziennie przed każdą Mszą św. poranną i wieczorną matki odmawiają Litanię do św. Józefa w intencji budowy naszego Kościoła, oraz dziesiątkę Różańca w intencji wszystkich rodzin żyjących na terenie naszej parafii.

Matki raczą podniebienia parafian pysznymi wypiekami, które przygotowują "Mateuszki" oraz rogale świętomarcińskie. Zebrane ofiary stanowią przysłowiową cegiełkę na budowę naszej świątyni.

Również co roku Matki przygotowują wiązanki z ziół i kwiatów na święto Wniebowzięcia Matki Bożej. Nigdy nie zabraknie również kadzidła i kredy na oznaczenie drzwi naszych mieszkań w dniu Objawienia Pańskiego.

Pani Justyna Wiśniewska z Róży III prowadzi kiermasz na którym można zaopatrzyć się w lekturę duchową. Wraz ze wszystkimi grupami duszpasterskimi działającymi w naszej wspólnocie w okresie Świąt Bożego Narodzenia, członkowie Żywego Różańca spotykają się na wspólnym opłatku, a kolędowanie przy Żłóbku na stałe wpisało się w kalendarz wspólnych spotkań różańcowych.

Modlitwa różańcowa to też męska sprawa.

W naszej parafii działa męska Róża Żywego Różańca - Róża Ojców p.w. św. Józefa. Róża Ojców powstała 15 maja 1996 roku. Tworzy ją 20 ojców w różnym wieku. Biorą udział w życiu Parafii, czynnie uczestnicząc w nabożeństwach, adoracjach, czuwaniach; procesjach i budowie ołtarzy - w okresie Bożego Ciała.

Modlitwą i pracą wspierają budowę naszego Kościoła. Organizują regularne, comiesięczne zbiórki na budowę.

Róża Ojców pomaga Kapłanom, współpracuje z innymi grupami duszpasterskimi.

W naszej Wspólnocie działają również Róże Rodzin p.w. św. Jana Pawła II i pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej. Podczas codziennego odmawiania Różańca powstanie szczególna płaszczyzna porozumienia tych rodzin, która może przynieść wiele duchowych korzyści, w życiu naszej parafii oraz w życiu społecznym w szerszym wymiarze.

Jan Paweł II powiedział: "Odmawiajcie różaniec w rodzinach! Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego (RVM41)"

Dziś, kiedy manipuluje się człowiekiem, rozbija ludzkie związki by zniewolić jednostkę, kiedy systemy ateistyczne uderzają przede wszystkim w rodzinę - ostoję tradycji, ciągłości kulturowej i niezmiennych zasad moralnych; kiedy szerzy się negacja Boga - rodzinie zagraża poważne niebezpieczeństwo. Zdrowie rodziny, to podstawa zdrowia całego społeczeństwa. Nie ma więc innego wyjścia jak zaproszenie Boga do swoich domów. Rodzina silna Bogiem, to rodzina pełna, budująca swój dom na skale, skale która przetrwa wszelkie "burze". w którym panuje miłość i zgoda.

Rodzina musi konsekwentnie oprzeć swoje życie rodzinne na wspólnej modlitwie - ona buduje jedność rodziny. Jeżeli chce wyciszyć to wszystko, co zakłóca jej spokój, chce powrócić do normalności, do ciepłej, spokojnej atmosfery rodzinnego domu, wówczas zaprasza do swojej rodziny Pana Jezusa i Matkę Najświętszą. Najłatwiej można to uczynić sięgając po Różaniec.

Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca dbają o utrzymanie czystości w Kościele i w Kaplicy.

W każdy piątek miesiąca trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu, odmawiana jest również Koronka do Bożego Miłosierdzia.

2 maja (w rocznicę powstania Żywego Różańca), Wspólnota przygotowuje całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja kończy się uroczystą Mszą św.

Niesamowite łaski spływają na każdego kto trwa na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Na wszystkich odmawiających w kościele modlitwy (różaniec, koronkę, litanie) oraz dla włączających się do służby przy sztandarze Wspólnoty Różańcowej.

Co najmniej raz w roku członkowie kół różańcowych wraz ze swoim Opiekunem - Księdzem Proboszczem pielgrzymują do Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie. W okresie wakacyjnym są organizowane pielgrzymki "Sobota z Maryją". Wszyscy mają również możliwość uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych między innymi w: Zaborówcu, Morasku, Luboniu, Gostyniu czy Pniewach.

Wytrwałą modlitwą wspierają Kościół św., Ojca św., naszą Ojczyznę, Parafię. Swym życiem, swą codzienną postawą pragną czynnie ewangelizować.

Poprzez systematyczną formację pogłębiają życie religijne swoje i rodzin. Czuwania oraz Adoracje Diecezjalne to jedna z form pogłębiania życia religijnego i więzi rodziny różańcowej na terenie naszej Diecezji.

Różaniec to najlepsza inwestycja w osobowy rozwój duchowy, rozwój duchowy naszej rodziny - dla dobra całej wspólnoty parafialnej i całego społeczeństwa.