Przyjmowanie do Wspólnoty Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca to wspólnota modlitewna, działająca w parafii, która składa się z 20 osobowych Róż Matek, Ojców i Rodzin. Patronką i Orędowniczką Wspólnoty jest Matka Boża Fatimska. Przyjmowanie do Wspólnoty dokonuje się w Kościele na Mszy św. lub nabożeństwie. Prowadzona jest Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imiona i nazwiska przyjętych członków. Przy uzupełnianiu Róż, przyjęcie odbywać się może bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska nowej osoby do Księgi, w miejsce tej, która ubyła (umarła lub np. na stałe wyjechała).

Wspólnotą Żywego Różańca kieruje duszpasterz - Opiekun, ks. kan. mgr Piotr Bydałek. Ma on do pomocy świeckie kierownictwo, mianowane przez Niego, składające się z Nadzelatorki i Zastępcy Nadzelatorki, którzy mają za zadanie troszczyć się o należyty rozwój Wspólnoty i czuwać nad działalnością Zelatorów poszczególnych Róż. Nadzelatorką jest Wiesława Żuk, a Jej zastępcą Maria Kostera.

Na czele każdej Róży stoi Zelatorka / Zelator - wybierani przez członków Wspólnoty Żywego Różańca, przy współudziale Księdza - Opiekuna. Zelator ma zastępcę, który jest członkiem danej Róży. Do obowiązków zelatora należy między innymi:

Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze swoją nazwę. W dniu imienin patrona danej Róży odprawiana jest Msza św. za członków, a po Mszy św. wspólne spotkanie przy kawie.

Osoba która zdecyduje się na przystąpienie do Wspólnoty Żywego Różańca otrzymuje "Legitymację Żywego Różańca", gdzie umieszczone są:

Wskazane jest, aby każdy posiadacz legitymacji nosił ją zawsze przy sobie. Jest to bowiem dowód przynależności do Maryi; to przypomnienie, aby odmówić dziesiątkę Różańca wszędzie tam, gdzie można to uczynić; to również zachęta, by uciekać się do Maryi w chwilach trudnych.