Obowiązki członków Wspólnoty Żywego Różańca

Każda z osób Róży, tworząca "dwudziestkę" zobowiązuje się do odmawiania codziennie jednej tajemnicy Różańca połączonej z rozważaniem. Koniecznie jednak tej, która została powierzona do rozważania na dany miesiąc.

Gdy poszczególni członkowie Róży odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w Róży rozważany jest codziennie cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Zatem wszystkich członków Róży dotyczy taka zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy z jakiejś ważnej przyczyny nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Wszyscy członkowie Róży modlą się w tych samych intencjach.

Do obowiązków członków Żywego Różańca, poza odmawianiem codziennie Różańca, należy również: