Obietnice Różańcowe

Obietnice różańcowe otrzymane od Niepokalanej Matki przez Bł. Alana De Rupe.
 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególna opiekę.
 2. Dla, tych którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu i zniszczy występek i rozgromi herezje.
 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra : w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
 5. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.
 6. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi , nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
 7. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnie bożej łaski, a także będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
 8. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.
 9. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielka chwałą w niebie.
 10. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.
 11. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.