Jak odmawiać Różaniec?

Po łacinie Rosarium (od wezwania litanijnego Rosa Mystica - Róża Mistyczna), jest słowno - myślną modlitwą, polegającą na odmawianiu Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo przy równoczesnym rozważaniu tajemnic z życia Chrystusa i Jego Matki.

Na cały Różaniec składa się 200 Zdrowaś Maryjo, tj. 20 tajemnic, które dzielą się na Tajemnice: Radosne, Światła, Bolesne i Chwalebne.

Różaniec to przede wszystkim modlitwa kontemplacyjna.

Papież Paweł VI podkreślał: "Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł oraz, że będzie w sprzeczności z upomnienia Chrystusa, który powiedział "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani" (Mt 6,7). Bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa" ( Adhort.apost. Marialis cultus /2 lutego 1974/,47:AAS / 1974/,156).

Odmawianie Modlitwy Pańskiej i Pozdrowień Anielskich ma nas wyciszyć i stworzyć atmosferę sprzyjającą temu, aby usłyszeć to, co sam Bóg ma nam do powiedzenia. Modlitwa różańcowa na tym bowiem polega, że powtarzane modlitwy odmierzają czas i stanowią coś w rodzaju melodii duchowej, wyciszającej nasz umysł i zmysły. Różaniec składa się z czterech części:

Tajemnice radosne

Ta część dotyczy wydarzeń z dziecięcych lat Pana Jezusa

 1. Zwiastowanie NMP.
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
 3. Narodzenie Pana Jezusa.
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

 

Tajemnice światła

Ta część dotyczy życia i najważniejszych czynów Pana Jezusa.

 1. Chrzest Jezusa w wodach Jordanu.
 2. Objawienie chwały na weselu w Kanie Galilejskiej.
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
 4. Przemienienie na górze Tabor.
 5. Ustanowienie Eucharystii.

 

Tajemnice bolesne

Będąca rozważaniem męki Pana Jezusa.

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie Pana Jezusa.
 3. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa.
 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

 

Tajemnice chwalebne

Związane ze Zmartwychwstaniem Pana Jezusa i po nim następujących wydarzeniach

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 3. Zesłanie Ducha świętego.
 4. Wniebowzięcie NMP.
 5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.