Wrzesień

Intencja papieska:

  1. Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Intencja naszej wspólnoty:

  1. O dobre przygotowanie do patronalnego święta aby św. Mateusz wstawiał się za naszą wspólnotą przed Tronem Miłosiernego Boga.

  2. Za Ojczyznę i tych którzy ponieśli największą ofiarę za jej istnienie.

  3. Za dzieci, młodzież i wychowawców o dobry nowy rok szkolny.