Czerwiec

Intencja papieska:

  1. Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Intencje naszej wspólnoty:

  1. W rocznicę 1050-lecia Biskupstwa na tej ziemi, za Kościół w naszej Ojczyźnie aby trwając w jedności był wiernym i gorliwym świadkiem Chrystusowej Ewangelii.

  2. Za dzieci i młodzież rozpoczynające wakacje aby nigdy nie zapomniały o tym, że są dziećmi bożymi.