Styczeń

Intencja papieska:
Intencja ewangelizacyjna - Braterstwo ludzkie.
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Intencje naszej wspólnoty:

 1. Aby Boże Narodzenie przyniosło obfite owoce łaski od Dzieciątka Jezus i nawrócenie grzeszników.

 2. Za rodziny naszej parafii aby były szkołą modlitwy, szukania Boga, miejscem zdobywania cnót chrześcijańskich.

 3. O powołania kapłańskie i zakonne.

 4. Módlmy się za Ojczyznę o zgodę między Polakami.

 

Luty

Intencja papieska:
Intencja powszechna - Przemoc w stosunku do kobiet.
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Intencje naszej wspólnoty:

 1. Za chorych i cierpiących aby Matka Boża z Lourdes okryła ich płaszczem swej opieki.

 2. Niech nasza wiara w okresie Wielkiego Postu umacnia się poprzez modlitwę, posty i jałmużnę.

 3. Dziękujmy Bogu za kapłanów, wspierajmy ich swoją modlitwą i prośmy o święte i liczne powołania.

 4. Za Ojczyznę i rządzących - o dary roztropności i troski o dobro wspólne.

 

Marzec

Intencja papieska:
Intencja ewangelizacyjna - Sakrament pojednania.
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Intencje naszej wspólnoty:

 1. Abyśmy w nabożeństwach Drogi Krzyżowej odnaleźli samych siebie w tłumie idącym za Jezusem.

 2. Za spowiedników aby Jezus umacniał ich w świętej posłudze i obdarzał wszelkimi łaskami.

 3. O dobrą, szczerą spowiedź, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie i mocne postanowienie poprawy.

 4. Módlmy się za Ojczyznę, o Boży pokój w narodzie.