Styczeń

Intencja papieska:

  1. Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Intencja naszej wspólnoty:

  1. Abyśmy byli gorliwymi świadkami prawdy, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.
  2. Za rodziny naszej parafii aby były szkołą modlitwy, szukania Boga, miejscem zdobywania cnót chrześcijańskich.
  3. Za ks. Marcina rozpoczynającego posługę w naszej parafii. Aby Pan Bóg obdarzał go swoimi łaskami a wierni życzliwie wspierali w codziennej posłudze.