Tekst o wybitnych uczonych, odkrywców, wielkich Polaków, . Szymona Niezgody, O.P .pt. Żywy Różaniec Ojców

"Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał"( Łk 10,1). Jezus Chrystus wybiera mężczyzn, ustanawia ich fundamentem Kościoła, wysyła na wszystkie strony świata, by głosili Ewangelię: Piotra ustanawia opoką, dzięki której moce piekielne nie zniszczą Kościoła, Janowi zaś oddaje z Krzyża Maryję za Matkę, aby ludowi Bożemu rozdzielała łaski i otaczała go opieką. W religii chrześcijańskiej mężczyzna jest podpora wiary, Kościoła, działalności misyjnej. Mężczyzna jest bowiem bardziej stały, mniej ulega zmiennym nastrojom, gwałtownym uczuciom i łatwowierności. Wreszcie głównie mężczyzna odpowiada za religię, Kościół i ojczyznę- przez co nie umniejsza się w niczym godności i roli kobiety, która zajmuje miejsce wyznaczone jej przez Stwórcę. Jezus Chrystus wybrał siedemdziesięciu dwóch mężczyzn, aby przez nich krzewić wiarę w każdym mieście miejscowości. Nawiązując do tego faktu chcę powiedzieć, ze w każdym mieście i miejscowości mężczyźni powinni tworzyć Żywy Różaniec, który jest modlitwą ewangeliczną i chrystocentryczną.: jest modlitwą ludzi myślących, mądrych, inteligentnych- wszak istota różańca jest rozważanie i przezywanie tajemnic, męki i chwały Chrystusa i Maryi. Różaniec nie jest w znaczeniu ujemnym nabożeństwem dewocyjnym, kobiecym czy bezmyślnym. Jest nabożeństwem mocnym i mądrym. Jest modlitwa mężczyzn. Dlatego widzimy Różaniec w rękach królów, hetmanów, rycerzy, wybitnych uczonych, odkrywców, wielkich Polaków, bohaterów narodowych, męczenników i świętych.. Wola Najświętszej Maryi Panny, wyrażona w Gietrzwałdzie /1887 r/ - gdy Naród polski jęczał w niewoli zaborców - skierowana jest również do mężczyzn: "Chcę abyście codziennie odmawiali Różaniec".

 

Fragmenty artykułów Stefana Piotrowskiego Odmawiajcie zawsze różaniec - Miłujcie się nr 3-2002 s. 25-26

Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia "Sąd Ostateczny". Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia - oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! Pewnego razu zapytano papieża Piusa IX, jaki jest najwspanialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi wyciągnął różaniec, trzymając go nad głową powiedział: "Oto najwspanialszy skarb Watykanu!"

* * *

Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał sobie rady z nauką. W końcu biskup postawił decydujące pytanie: „Czy umiesz odmawiać różaniec?”, „Kocham tę modlitwę!” odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: „Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem”.

* * *

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: „Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”. Ludwik Pasteur był jednym z największych naukowców w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Każdego dnia odmawiał różaniec!

* * *

Kamery telewizyjne zarejestrowały, że kiedy senator Robert Kennedy został śmiertelnie raniony przez zamachowca, jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do kieszeni, wyjęcie różańca i przytulenie go do swego serca.